LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

03/11/2016

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju. Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. […]


Głosowanie przez pełnomocnika

03/11/2016

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach   Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa


Głosowanie korespondencyjne

03/11/2016

Wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której wpisany jest do rejestru wyborców, do dnia 12 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (patrz: wzór pomocniczy). Powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, […]


Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

03/11/2016

Wyborcy niepełnosprawni mają prawo do: Uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy, w szczególności o lokalach przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, terminie wyborów, godzinach głosowania, […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z 24 września 2015 roku

03/11/2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z 24 września 2015 roku Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i Uchwały Nr XX/220/2012 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Nozdrzec na stałe obwody […]
Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

03/11/2016

Urząd Gminy w Nozdrzcu informuje, że Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Nozdrzec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. rozpoczynają pracę o godzinie 6:00.   Lokale czynne będą w godzinach od 7:00 do 21:00