LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

25/02/2022

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 25.02.2022 r. na żądanie Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 835, na działce o nr ewid. 2160/1 położonej w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec’’.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy, pokój Nr 27 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/02/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-02-25 12:47:13 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/02/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 25/02/2022
Liczba wyświetleń