LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

28/03/2022

Działając na podstawie – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.)- art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 28.03.2022 r. na rzecz Gminy Nozdrzec Nozdrzec 224 36-245 Nozdrzec została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:„ Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 835, na działce o nr ew. 2160/1 położonej w miejscowości Wara, gmina Nozdrzec”. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Informację zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu
  2. BIP

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 28/03/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 28/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 28/03/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-03-28 08:56:21 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 28/03/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 28/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 28/03/2022
Liczba wyświetleń