LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

05/07/2022

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Nozdrzec

zawiadamia strony postępowania

że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224 36-245 Nozdrzec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

„Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec” Z wszystkimi zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się i zgłaszać ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. nr 27 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 05/07/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 05/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 05/07/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-07-05 08:10:53 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 05/07/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 05/07/2022
Data ostatniej aktualizacji 05/07/2022
Liczba wyświetleń