LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

01/08/2022

Na podstawie:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
  • art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamia się

że w dniu 01.08.2022 r. na rzecz Gminy Nozdrzec 36-245 Nozdrzec 224 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec” Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Informację zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-01 09:43:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2022
Liczba wyświetleń