LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

22/02/2023

Na podstawie:

– art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)

– art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 22.02.2023 r. na rzeczPGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i 0,4 Nn kV w ramach zadania inwestycyjnego pn:,, Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV I 0,4 Nn kV  relacji  Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła – etap I, gmina Nozdrzec’’. Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 27 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 22/02/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 22/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 22/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-02-22 11:53:58 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 22/02/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 22/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 22/02/2023
Liczba wyświetleń