LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z 24 września 2015 roku

03/11/2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z 24 września 2015 roku

Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i Uchwały Nr XX/220/2012 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.

Nrobw. Granice obwodu Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

Uwagi
1 Nozdrzec Zespół Szkół w Nozdrzcu Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

2 Hłudno Zespół Szkół w Hłudnie Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3 Wara Zespół Szkół w Warze Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

4  Siedliska, Wołodź Szkoła Podstawowa w Siedliskach  
5 Huta Poręby Dom Strażaka w Hucie Poręby Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

6 Izdebki Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach  
7 Izdebki Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach  
8 Izdebki Rudawiecod nr 684 do nr 752 Dom Strażaka w Izdebkach Rudawcu Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

9 Wesoła  

Zespół Szkół w Wesołej

 

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obwód wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

10 Wesoła Magierówod nr 528 do nr 574 Dom Strażaka w Wesołej Magierowie  
11 Wesoła Ujazdy, Ryta Górkaod nr 575 do nr 701 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesołej  

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 25 października 2015 roku w godzinach 7.00 – 21.00.

Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi gminy najpóźniej do 12 października 2015 r. (termin wydłużony  zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy Nozdrzec najpóźniej do 16 października 2015 r. wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Nozdrzec najpóźniej do 20 października 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

 

Wójt Gminy Nozdrzec

(-) Antoni Gromala

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń