LogoLogo

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

26/06/2018

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257-j.t.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. )

zawiadamia się

że w dniu 25.06.2018 r. na żądanie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa przepustu Wara leśnictwo Izdebki w ramach projektu pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”  na działkach Nr 785, 804,  811, 812, 876, 897, 898 i 1093 położonych w miejscowości Wara.

W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój Nr 21 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-06-26 14:20:39 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/06/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/06/2018
Data ostatniej aktualizacji 10/08/2022
Liczba wyświetleń