LogoLogo

Opracowane pliki gml dla obowiązujących MPZP/SUiKZP, zgodnie z § 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego:1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

14/11/2022

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/11/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 14/11/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-11-14 10:59:48 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/11/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 14/11/2022
Liczba wyświetleń