LogoLogo

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

01/08/2019

Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski

Sekretarz Gminy Nozdrzec – Agnieszka Baran

Skarbnik Gminy Nozdrzec – Stanisław Gierula

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jan Bobola

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Anna Jarema

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Dariusz Sawczak

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Katarzyna Dyrda

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Urszula Pruszyńska – Czaja

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Eugeniusz Kwolek

Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Andrzej Kłak

Elżbieta Gierula – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Maria Potoczna – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Tatiana Chryń – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dorota Pomykała – Inspektor w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu

Dyrektor ZS w Wesołej – Lesława Baran

Dyrektor ZS w Warze – Aleksander Fil

Dyrektor ZS w Hłudnie – Jan Gosztyła

Dyrektor SP Nr 2 w Wesołej – Józef Gratkowski

Dyrektor SP Nr 4 w Izdebkach – Artur Greczner

Dyrektor SP w Siedliskach – Józefa Misiewicz

Dyrektor SP w Nozdrzcu – Teresa Toczek

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Izdebkach – Agnieszka Woś

Dyrektor SP Nr 2 w Izdebkach – Anna Organ

Przewodniczący Rady Gminy Adrian Skubisz

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Potoczny

Członkowie Rady Gminy:

Grzegorz Baran

Sylwester Bobola

Stanisław Dańko

Edward Duda

Grażyna Gładysz

Krzysztof Kurdziel

Piotr Ogrodnik

Anna Skórska

Stanisław Szpiech

Zbigniew Szpiech

Zygmunt Wawczak

Marian Zabój

Krzysztof Zawadzki

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-08-01 10:06:35 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-08-01 09:50:21 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-08-01 09:42:04 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2019
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2019
Liczba wyświetleń