LogoLogo

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno - CZĘŚĆ I - Wesoła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2021-10-15 09:11:32

Zał_graf_prognoza_Zmiana_MPZP_Wesoła

Zmian planu do wyłożenia

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 15/10/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 15/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 15/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-10-15 09:20:07 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-10-15 09:11:32 Zobacz
Wytworzył
Data wytworzenia 15/10/2021
Opublikował w BIP
Data opublikowania 15/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 15/10/2021
Liczba wyświetleń