LogoLogo

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

01/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 29/2021 WÓJTA GMINY NOZDRZEC

 z dnia 1 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 ust. l, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, zarządza się, co następuje:

  1. Powierza się Panu Józefowi Gratkowskiemu stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej na okres 5 lat szkolnych, tj. na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 r

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-01 11:34:04 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-04-01 11:10:48 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/04/2021
Liczba wyświetleń