LogoLogo

Uchwały podjęte na LIV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 25 maja 2023 r.

22/06/2023

Uchwała Nr LIV/460/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Uchwała Nr LIV/461/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr LIV/462/2023 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Nozdrzcu”

Uchwała Nr LIV/463/2023 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego od Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr LIV/464/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na remont strażnicy

Uchwała Nr LIV/465/2023 w sprawie zmiany uchwały: w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec

Uchwała Nr LIV/466/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała Nr LIV/467/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Uchwała Nr LIV/468/2023 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Nozdrzec do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/06/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 11/07/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-07-11 09:16:19 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-07-11 09:16:09 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-06-22 12:31:18 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 22/06/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 22/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 11/07/2023
Liczba wyświetleń