LogoLogo

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 21 lipca 2022 r.

01/08/2022

Uchwała Nr XLII/398/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania,

Uchwała Nr XLII/399/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2021,

Uchwała Nr XLII/400/2022 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2021,

Uchwała Nr XLII/401/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet Radnych Rady Gminy w Nozdrzcu,

Uchwała Nr XLII/402/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłudnie na remont strażnicy,

Uchwała Nr XLII/403/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magierowie na zakup sprzętu pożarniczego,

Uchwała Nr XLII/404/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Nozdrzec z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

Uchwała Nr XLII/405/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022,

Uchwała Nr XLII/406/2022 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Nozdrzec.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-08-01 10:59:50 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/08/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/08/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/08/2022
Liczba wyświetleń