LogoLogo

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

20/03/2019

Informacja o godzinach pracy obwodowych komisji wyborczych

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Izdebkach

POSTANOWIENIE NR 158/2019  Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Nozdrzec

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Hucie Poręby

POSTANOWIENIE NR 143/2019  Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Nozdrzec

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec

Postanowienie Komisarza Wyborczego I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń

Informacja w sprawie spisu wyborców

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 19/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 10/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

Uchwała nr 9/2019 Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 8/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 

Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego TUTAJ

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/03/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/03/2019
Data ostatniej aktualizacji 24/05/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-05-24 08:13:23 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-22 14:49:04 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-22 14:48:55 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-22 09:44:46 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-22 09:44:31 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-22 09:44:29 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-17 10:19:40 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-15 17:27:20 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-10 13:34:32 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-06 09:12:31 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-06 09:03:24 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-26 16:51:23 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-04-17 07:44:02 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-03-20 09:24:06 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-03-20 09:15:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 20/03/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 20/03/2019
Data ostatniej aktualizacji 24/05/2019
Liczba wyświetleń