Informacja w sprawie spisu wyborców

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że w dniach od 6 maja do 20 maja 2019 roku w godzinach pracy urzędu każdy wyborca może sprawdzić, czy został ujęty w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Rejestr Zmian:

  • 06/05/2019 o 07:11 przez Agnieszka Baran (Ostatnia zmiana)
  • 06/05/2019 o 07:11 przez Agnieszka Baran