LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

11/02/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 6854, położona w Wesołej, o powierzchni 0,05 ha, klasa RV, nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego 4,08 zł,
  2. Działka nr 5340, położona w Wesołej, o powierzchni 0,05 ha, klasa PsV, nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego 3,33 zł,
  3. Działka nr 5435, położona w Wesołej, o powierzchni 0,22 ha, klasa RV, nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego 17,95 zł,

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 4 marca 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 10.02.2021 r. do 04.03. 2021 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 11/02/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-02-11 12:04:44 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/02/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/02/2021
Data ostatniej aktualizacji 11/02/2021
Liczba wyświetleń