LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

07/06/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. i rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 6874 R-IVa-0,25 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 70,36
Wesoła 6948/1 R-IVa-0,16

R-IVb-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 65,83
Wesoła 5845/4 R-IVa-0,30 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 84,44
Wesoła 5962 R-IVb-0,15 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 31,20
Wesoła 7420/2 R-IVb-0,06 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 12,48
Izdebki 21/1 R-IVa-0,29

R-IVb-0,36

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,51
Izdebki 21/2 R-IVa-0,12

R-IVb-0,27

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 89,94
Izdebki 2525 R-IVa-0,58 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 163,25
Izdebki 3719 R-IVa-0,28 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 78,81

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 28 czerwca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni (od 6 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.).

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 07/06/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-06-07 14:40:38 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 07/06/2017
Liczba wyświetleń