LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

04/10/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016.2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1370 R-IVa-0,0679

R-IVb-0,1878

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 58,18
Izdebki 6829 R-IVb-0,06

R-V-0,23

R-VI-0,06

Ł-V-0,07

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 31,81
Izdebki 6838 R-IVb-0,42

Ł-IV-0,21

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 127,20
Izdebki 7752/2 R-IVb-0,62

Ps-V-0,05

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 131,73
Izdebki 21/1 R-IVa-0,29

R-IVb-0,36

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,51
Izdebki 1436 R-IVb-0,25

R-V-0,09

R-VI-0,06

Ps-VI-0,08

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 58,06
Izdebki 1696/3 R-IVa-0,01

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,81

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

26 października 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od 4 października 2017 r do 26 października 2017 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 04/10/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-10-04 10:30:52 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/10/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/10/2017
Data ostatniej aktualizacji 04/10/2017
Liczba wyświetleń