LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy, położonej w miejscowości Wara

19/10/2023

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działka nr 1911 o pow. 0,0497 ha,położona w miejscowości Wara, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00037772/4.

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIIIa-0,0497 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 38,80 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 9 listopada 2023 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 18.10.2023 r do 09.11. 2023 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-10-25 11:44:48 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-10-25 11:43:52 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-10-19 14:42:38 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2023
Liczba wyświetleń