LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 1 października 2021 r.

01/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działkę nr 3705, R, kl. IVb, o pow. 0,04 ha, Ps, kl. V, o pow. 0,10 ha, położoną w Izdebkach, nieobjętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość czynszu: 21,02 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia 22 października 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 01.10.2021 r. do 22.10. 2021 r.

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działkę nr 3705, R, kl. IVb, o pow. 0,04 ha, Ps, kl. V, o pow. 0,10 ha, położoną w Izdebkach, nieobjętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość czynszu: 21,02 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia 22 października 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 01.10.2021 r. do 22.10. 2021 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-10-01 10:40:37 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/10/2021
Liczba wyświetleń