LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 1 września 2021 r.

01/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działkę nr 9198, R, kl. IVb, o powierzchni 0,22 ha, R, kl. V, o powierzchni 0,14 ha, położona w Wesołej, nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość czynszu: 83,91 zł.

Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 23 września 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 01.09.2021 r. do 23.09. 2021 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/09/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-09-01 09:14:15 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 01/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 01/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 01/09/2021
Liczba wyświetleń