LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 10 maja 2023 r.

10/05/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Część działki nr 1214 o pow. 0,2874 ha,położona w miejscowości Nozdrzec, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035787/8. Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów przeznaczona do wydzierżawienia RIVb–0,2874 ha, (łączna powierzchnia działki nr 1214 – 0,3010 ha), objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne. Wysokość czynszu dzierżawy: 148,70 zł (za jeden rok dzierżawy).

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 10.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/05/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/05/2023
Data ostatniej aktualizacji 10/05/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-05-10 13:29:35 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-05-10 12:46:29 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/05/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/05/2023
Data ostatniej aktualizacji 10/05/2023
Liczba wyświetleń