LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 12 grudnia 2019 r.

12/12/2019

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 2504 Ł-IV-0,01

Ps-VI-0,01

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 2,51

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 3 stycznia 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 12.12.2019 r. do 03.01. 2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/12/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/12/2019
Data ostatniej aktualizacji 12/12/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-12-12 09:59:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/12/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/12/2019
Data ostatniej aktualizacji 12/12/2019
Liczba wyświetleń