LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 sierpnia 2018 r.

13/08/2018

 

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

 

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat.

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Hłudno 2233 R-IVa-0,7134

 

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 219,90
Wesoła 5144 Ps-III-0,04

 

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 14,47
Wesoła 6310 R-IVb-0,10

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 22,78
Wesoła 6959 R-IVb-0,24

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 54,68
Wesoła 5193 R-IVa-0,12

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 36,98
Wesoła 819/1 R-IVa-0,30

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 92,47
Wesoła 1811 R-IVa-0,27

 

Nie objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 83,22

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

3 września 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni

od dnia 13 sierpnia 2018 r do dnia 3 września 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

 

 

 

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/08/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/08/2018
Data ostatniej aktualizacji 13/08/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-08-13 11:03:53 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/08/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/08/2018
Data ostatniej aktualizacji 13/08/2018
Liczba wyświetleń