LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 15 lutego 2019 r.

18/02/2019

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2018. 121. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1335 R-IVa-0,3886 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 137,57
Hłudno 2009 R-IIIb-0,0221

Ł-III-0,0267

Ł-Iv-0,1014

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 44,97
Hłudno 2829 Ps-IV-0,1044 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 24,90

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 8 marca 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni 15.02.2019 r do 08.03. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/02/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/02/2019
Data ostatniej aktualizacji 18/02/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-02-18 14:41:00 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/02/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/02/2019
Data ostatniej aktualizacji 18/02/2019
Liczba wyświetleń