LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 2 marca 2020 r.

02/03/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 65.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Nozdrzec 1920/12 Ps-III-1,0473

Ps-IV-0,0181

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 383,81

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 24 marca 2020 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości, w tym podatków od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 02.03.2020 r. do 24.03.2020 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 02/03/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-03-02 09:59:41 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/03/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/03/2020
Data ostatniej aktualizacji 02/03/2020
Liczba wyświetleń