Logo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 20 marca 2018 r.

21/03/2018

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t. j. (Dz. U. 2016. 2147. ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 3197 R-IVa-0,56

 

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 167,25
Izdebki 7491/2 Ł-VI-0,25

R-IVb-0,02

4,41

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 11 kwietnia 2018 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 20 marca 2018 r. do 11 kwietnia 2018 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/03/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/03/2018
Data ostatniej aktualizacji 21/03/2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2018-03-21 11:16:09 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-03-21 11:15:51 Zobacz
Agnieszka Baran 2018-03-21 11:15:34 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 21/03/2018
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 21/03/2018
Data ostatniej aktualizacji 21/03/2018
Liczba wyświetleń