LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 24 listopada 2021 r.

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  • działkę nr 1783 o pow. i klasie gruntów RIIIb-0,08 ha, RIVa-0,0,05 ha, położoną w miejscowości Izdebki, objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 63,83 zł,
  • działkę nr 2159 o pow. i klasie gruntów Lzr-RIVa-0,31 ha, położoną w miejscowości Izdebki, nieobjętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 132,68 zł,
  • działkę nr 2198 o pow. i klasie gruntów Lzr-RIVa-0,39 ha, Lzr-RIVb-0,05 ha, położoną w miejscowości Izdebki, nieobjętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 182,73zł,
  • działkę nr 4345 o pow. i klasie gruntów Lzr-RIIIb-0,40 ha, Lzr-RIVa-0,22 ha, ŁIV-0,07 ha, PsIV-0,02 ha, położoną w miejscowości Izdebki, nieobjętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi 332,25 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 16 grudnia 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 24 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Sporz. A. Makaryk-Sycz

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 25/11/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-11-25 12:40:10 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 25/11/2021
Liczba wyświetleń