LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 24 sierpnia 2021 r.

24/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działkę nr 5981/6, R, kl. V, powierzchnia 0,30 ha, , Ps, kl. V, powierzchnia 0,30 ha, położona w Wesołej, nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 55,82 zł,
  2. Działkę nr 2155, R, kl. IIIb powierzchnia 0,1196 ha, położona w Nozdrzcu, nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 63,42 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec, pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 15 września 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 24.08.2021 r. do 15.09. 2021 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/08/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 24/08/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-08-24 14:40:59 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/08/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 24/08/2021
Liczba wyświetleń