LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 25 listopada 2021 r.

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Działkę nr 3702, R, kl. IVa, o pow. 0,17 ha, położoną w Wesołej, nieobjętą miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wysokość czynszu: 72,35 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia 17 grudnia 2021 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 25.11.2021 r. do 17.12. 2021 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 25/11/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-11-25 13:44:49 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/11/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/11/2021
Data ostatniej aktualizacji 25/11/2021
Liczba wyświetleń