LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 4 marca 2019 r.

04/03/2019

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018. poz. 2207. z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Wesoła 10392/3 R-IVb-0,53

Ps-IV-0,03

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 145,83

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 1 kwietnia 2019 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni od 04.03.2019 r. do 01.04. 2019 r.

Sporz. M. Szewczyk

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/03/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/03/2019
Data ostatniej aktualizacji 04/03/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-03-04 14:14:33 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/03/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/03/2019
Data ostatniej aktualizacji 04/03/2019
Liczba wyświetleń