LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 9 czerwca 2017 r.

09/06/2017

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2016.2147 ze zm..) przeznacza się do wydzierżawienia na okres trzech lat:

 

Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. i rodzaj gruntów oraz klasa w użytkach (w ha) Opis przeznaczenia działek Wysokość opłat z tytułu czynszu dzierżawnego (w złotych)
Izdebki 7752/2 R-IVb-0,62 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 128,98
Izdebki 3197 R-IVa-0,56 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 157,62
Izdebki 3350 R-IVa-0,21 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 59,10
Izdebki 1573 R-IVa-0,24 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 67,55
Izdebki 8513/1 R-IVa-0,51 Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 143,55
Izdebki 708 R-IVa-0,26

R-IVb-0,31

Ps-IV-0,10

Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 156,63
Izdebki 6855 R-IVb-0,20
Ł-IV-0,15
Nieobjęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec 70,05

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. Nr 23 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34, ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 28 czerwca 2017 r.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie na stronie internetowej gminy przez okres 21 dni. (od 9 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 09/06/2017
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2017-06-09 14:25:57 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-06-09 14:25:54 Zobacz
Agnieszka Baran 2017-06-09 14:23:21 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/06/2017
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/06/2017
Data ostatniej aktualizacji 09/06/2017
Liczba wyświetleń