LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania

16/03/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własność Gminy Nozdrzec, przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 1101 o pow. 0,1836 ha, położona w miejscowości Siedliska, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00020769/8, stanowiąca drogę dojazdową do nieruchomości leśnych, będąca jednocześnie częścią szlaku łączącego miejscowość Siedliska z miejscowością Borownica.

Droga jest przeznaczona do nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny w celu budowy, utrzymywania oraz wykonywania na niej robót budowlanych.

Zgodnie z art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) do ww. nieruchomości nie stosuje się przepisów o pierwszeństwie w nabyciu. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 16.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 15/03/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-03-15 13:10:45 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-03-15 13:08:25 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/03/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/03/2023
Data ostatniej aktualizacji 15/03/2023
Liczba wyświetleń