LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia

06/08/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do nieodpłatnego użyczenia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” na okres 7 lat:

działka nr 8103/1 o pow. 0,3400 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00047582/8.

Celem nieodpłatnego użyczenia nieruchomości jest planowana realizacja projektu pn. „Aktywni na trasach Nordic Walking”, zakładającego utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Zakres inwestycji obejmuje wiatę, siłownię zewnętrzną, tablice Nordic Walking.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 06.08.2021 r. do dnia 28.08.2021 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/08/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 06/08/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-08-06 14:11:10 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 06/08/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 06/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 06/08/2021
Liczba wyświetleń