LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

05/05/2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 713. z późn. zm) Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonej do sprzedaży Uchwałą Rady Gminy w Nozdrzcu X/116/2011 z dnia 31 października 2011 r.

Nieruchomość położona w miejscowości Huta Poręby – teren zabudowany budynkiem byłej szkoły oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 196 o pow. 0,8848 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi Księgę Wieczystą KS1B/00020769/8

Cena nieruchomości zabudowanej wynosi: 218.412,00 zł.

Termin składania wniosków przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia
5 maja 2021 roku do dnia 18 czerwca 2021 roku. poprzez wywieszenie
w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu, ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, także na stronie internetowej BIP.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 05/05/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-05-05 09:30:29 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 05/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 05/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 05/05/2021
Liczba wyświetleń