LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Izdebkach z dnia 13 czerwca 2023 r

14/06/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Część działki nr 6855 o pow. 0,15 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035787/8

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów przeznaczona do wydzierżawienia
RIVb–0,15 ha, (łączna powierzchnia działki nr 6855 – 0,35 ha) nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 71,46 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Część działki nr 5967/1 o pow. 0,12 ha,położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00054799/4

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów przeznaczona do wydzierżawienia
RIVa-0,11 ha, RIVb–0,01 ha, (łączna powierzchnia działki nr 5967/1 – 0,13 ha) nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 82,98 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 8870 o pow. 0,33 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00029548/6

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów ŁIII-0,27 ha, ŁIV-0,06 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne

Wysokość czynszu dzierżawy: 252,63 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 13.06.2023 r do 04.07.2023 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/06/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 14/06/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-06-14 15:50:56 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 14/06/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 14/06/2023
Data ostatniej aktualizacji 14/06/2023
Liczba wyświetleń