LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

08/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. Działka nr 3895 o pow. 0,08 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne. Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, pochyły z niewielką skarpą wzdłuż zachodniej granicy, stanowiąc część wąwozu wzdłuż cieku wodnego, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, prostokątny. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie. Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią nieruchomości rolne oraz ciek wodny. W bliskim otoczeniu znajduje się zabudowa zagrodowa, nieruchomości zadrzewione i droga dojazdowa, a w dalszym teren cmentarza, zabudowa mieszkaniowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza: 1 820,00 zł.
  2. Działka nr 3904 o pow. 0,32 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6. Przeznaczenie: zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny rolne. Nieruchomość jest wykorzystywana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Opis nieruchomości: teren działki jest zróżnicowany, pochyły w różnych kierunkach, stanowiąc część wąwozu wzdłuż cieku wodnego, w całości pokryty trawą oraz samosiewami drzew o znikomej wartości użytkowej. Kształt działki regularny, wieloboczny, wydłużony. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez działki sąsiednie Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, nieruchomości rolne oraz ciek wodny. W bliskim otoczeniu znajduje się teren cmentarza i drogi dojazdowe, a w dalszym ciągu zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz nieruchomości rolne i leśne. Cena wywoławcza: 6 380,00 zł.

Informuje się, że w okresie 6 tygodni licząc od dnia 08.11.2022 r., zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu w pokoju nr 29, lub pod numerem telefonu 13 43 98 020, wew. 30.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/11/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 08/11/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-11-08 13:32:21 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/11/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 08/11/2022
Liczba wyświetleń