LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 8 października 2021 r.

11/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • udział ¼ w działce nr1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowanej. Teren lasów, księga wieczysta KS1B/00023880/3. Cena wywoławcza wynosi 28.023,00 zł (w tym 23% podatek VAT od drzewostanu – 4.283,00 zł),
  • działka nr 5529 o pow. 0,0800 ha, położona w miejscowości Wesoła, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00064533/5. Cena wywoławcza wynosi 14.460,00 zł (w tym 23% podatek VAT – 2.648,00 zł).

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od 08.10.2021 r. do 20.11.2021 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 11/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-10-11 09:01:29 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 11/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 11/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 11/10/2021
Liczba wyświetleń