LogoLogo

XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 4 grudnia 2020 r.

18/12/2020

Uchwała XXII/224/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Uchwała XXII/225/2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec

Uchwała XXII/226/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021

Uchwała XXII/227/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach

Uchwała XXII/228/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzozowie nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki

Uchwała XXII/229/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała XXII/230/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała XXII/231/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-18 08:32:43 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 18/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 18/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 18/12/2020
Liczba wyświetleń