LogoLogo

XXVI sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 16 marca 2021 r.

24/03/2021

Uchwała Nr XXVI/251/2021 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok,

Uchwała Nr XXVI/252/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr XXVI/253/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach,

Uchwała Nr XXVI/254/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nozdrzec w 2021 roku,

Uchwała Nr XXVI/255/2021 w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr XXVI/256/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,

Uchwała Nr XXVI/257/2021 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr XXVI/258/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wyręby,

Uchwała Nr XXVI/259/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,

Uchwała Nr XXVI/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec,

Uchwała Nr XXVI/261/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/239/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach,

Uchwała Nr XXVI/262/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/241/2021 z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

Uchwała Nr XXVI/263/2021 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 24/03/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-03-24 16:23:45 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 24/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 24/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 24/03/2021
Liczba wyświetleń