LogoLogo

XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

03/09/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się 6 września 2021 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2021,
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,
3) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
4) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup sprzętu pożarniczego,
5) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara.
4. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Wniosek o zwołanie sesji Rady Gminy

Projekty uchwał

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 03/09/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-09-03 18:56:16 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 03/09/2021
Liczba wyświetleń