LogoLogo

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI RADY GMINY

03/09/2021

Nozdrzec, 2 września 2021 r.

Pan Adrian Skubisz

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie kworum.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2021,
3) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
4) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup sprzętu pożarniczego,
5) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara.
4. Zamknięcie obrad.

Do niniejszego wniosku załączam projekty uchwał.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 03/09/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-09-03 18:51:47 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/09/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/09/2021
Data ostatniej aktualizacji 03/09/2021
Liczba wyświetleń