LogoLogo

XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

07/12/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia,

że w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 października 2021 r.
 4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.
 5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmian w budżecie gminy na rok 2021
 8. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu brzozowskiego
 9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 10. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nozdrzec
 11. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2022
 12. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec
 13. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara
 14. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci udziałów w prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła
 15. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła
 16. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej
  w miejscowości Wesoła
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nozdrzec położonej w miejscowości Wesoła
  z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
 18. Wolne wnioski i sprawy różne.
 19. Zakończenie.                                                 

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. do pobrania

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 07/12/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 07/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 07/12/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-12-07 15:23:41 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 07/12/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 07/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 07/12/2021
Liczba wyświetleń