LogoLogo

Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach

25/03/2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), § 8 ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się konkurs przeprowadzony w dniu 24 marca 2022 roku na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siedliskach, w wyniku którego wyłonionym kandydatem została Pani Janina Helon.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/03/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-03-25 13:38:20 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/03/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 18/07/2024
Liczba wyświetleń