Logo

Ostatnio dodane informacje


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

30/01/2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz.2000 ze zm.)  oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu decyzji […]


Ogłoszenie Wójta Gminy Nozdrzec o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec

27/01/2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Nozdrzec o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Nozdrzec Wniosek o udzielenie dotacji


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

27/01/2023

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz.2000 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu […]


L zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

27/01/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 31 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się L zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 31 oraz do pobrania.


Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 15 grudnia 2022 roku

25/01/2023

Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 15 grudnia 2022 roku


Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 listopada 2022 roku

25/01/2023

Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 listopada 2022 roku


Protokół z XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec, odbytej 4 listopada 2022 roku

25/01/2023

Protokół z XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec, odbytej 4 listopada 2022 roku


Protokół z XLV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 października 2022 roku

25/01/2023

Protokół z XLV sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 października 2022 roku


Odpowiedź na petycję w sprawie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych APP i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego

25/01/2023

Odpowiedź na petycję w sprawie zapewnienia dostępu do danych przestrzennych APP i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego