Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku piątego przetargu

27/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 1427 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena wywoławcza wyniosła 2.649,00 zł, natomiast cena osiągnięta w […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu

27/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 400 o pow. 1,3767 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy i lasów, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena wywoławcza wyniosła 19.357,00 zł, (w tym 23% […]


Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Nozdrzec

26/10/2021

W wyniku przeprowadzenia I etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy Nozdrzec, Komisja konkursowa dopuszcza do drugiego etapu następującą osobę: Lp. Kod identyfikacyjny Miejscowość zamieszkania 1. AKub87 Przysietnica Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w 28 października 2021 roku o godzinie 9.00, w pokoju Nr 3 w Urzędzie […]


XXXI sesja zwyczajna Rady gminy Nozdrzec

25/10/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 29 października 2021 r. o godzinie 8.00 w Sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 21 lipca 2021 r. 4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

18/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec działka nr 331 o pow. 0,1310 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, […]Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

11/10/2021

WÓJT GMINY NOZDRZEC ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy I. Wymagania niezbędne:a) posiadanie obywatelstwa polskiego,b) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,c) posiadanie pełnej […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 8 października 2021 r.

11/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: udział ¼ w działce nr1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowanej. Teren lasów, księga wieczysta KS1B/00023880/3. Cena wywoławcza wynosi 28.023,00 zł (w tym 23% […]


Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

07/10/2021

Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu

07/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 1427 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena wywoławcza wyniosła 2.649,00 zł, natomiast cena osiągnięta w […]