LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu

29/02/2024

Gminna Komisja Wyborcza w Nozdrzcu: pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz: 2 marca 2024 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 4 marca 2024 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 Zgłoszenia list kandydatów na radnych przyjmowane będą do 4 marca 2024 r do godziny 16.00. Listy kandydatów […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 28 lutego 2024 roku

28/02/2024

Na podstawie art. 422 w związku z art. 470 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości informację o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: Siedziba […]


Postanowienie Nr 173/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

27/02/2024

Postanowienie Nr 173/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Postanowienie Nr 172/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

27/02/2024

Postanowienie Nr 172/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec

23/02/2024

Taryfa dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nozdrzec – decyzja z 14 lutego 2024 r.


Uchwały podjęte na LXVI sesji 30 stycznia 2024 r.

19/02/2024

Uchwała Nr LXVI/524/2024 w prawie uchwalenia budżetu na rok 2024, Uchwała Nr LXVI/525/2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec, Uchwała Nr LXVI/526/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków […]


Protokół z LXV sesji Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 grudnia 2023 r.

19/02/2024

Protokół z LXV sesji Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 grudnia 2023 r.


Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji

15/02/2024

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW Wody Polskie o wydaniu decyzji


Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w 2023 r.

14/02/2024

Szanowni Państwo! Wszystkie osoby, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku 2023 r. oraz korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami, proszone są o obowiązkowe wypełnienie poniższej ankiety. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) w kompostownikach przydomowych na terenie Gminy Nozdrzec w 2023 roku. Dane z ankiet […]