LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie w sprawie wystąpienia Wójta do organów o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”

05/08/2021

Obwieszczenie w sprawie wystąpienia Wójta do organów o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”

04/08/2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 2141 w obrębie Hłudno, gmina Nozdrzec”


Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno w km 4 + 558 w miejscowości Hłudno”

02/08/2021

Obwieszczenie w sprawie wyrażenia opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz  Zarząd Zlewni w Przemyślu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Przemyślu dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2061 Izdebki – Hłudno w km […]


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

02/07/2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

02/07/2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Studiu Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko