LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

28/03/2023

Działając na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się […]


Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  „SIEDLISKA 16”-ETAP I

20/03/2023

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 w zw. z   art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

06/03/2023

Działając na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

22/02/2023

Na podstawie: – art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) – art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

09/02/2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec

09/02/2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)  oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu […]


Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

03/02/2023

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. […]


Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

01/02/2023

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania             Wójt Gminy Nozdrzec, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 i 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych w miejscowości […]


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

30/01/2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz.2000 ze zm.)  oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu decyzji […]


Obwieszczenie o wydaniu decyzji

27/01/2023

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz.2000 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.); informuję o wydaniu […]