LogoLogo

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu

30/09/2023

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.Dz. U. z 2020 roku, poz. 194) Wójt Gminy Nozdrzec, przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu, wnosi o wydanie opinii o Pani Edycie Serwatce, jako kandydatce na ww. stanowisko.

Pani Edyta Serwatka jest Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2023 r.

Termin przedłożenia opinii, liczony od dnia podania niniejszego wniosku do publicznej wiadomości wynosi 21 dni.

Opinie można składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Nozdrzec, Nozdrzec 224, 36-245 Nozdrzec, lub przesłać elektronicznie na adres: ugn@nozdrzec.pl

Informacja prawna:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 194 t.j.) dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zaciągnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie. Zaciągnięcie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu, o którym mowa w art. 16 ustawy.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/10/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-10-24 10:45:37 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-10-24 10:23:13 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/09/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/09/2023
Data ostatniej aktualizacji 24/10/2023
Liczba wyświetleń